Er komt een punt dat het incasso bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelt.

Een gerechtsdeurwaarder heeft namelijk juridische mogelijkheden om het openstaande bedrag te kunnen incasseren.

Een schuldenaar zal dan ook door de gerechtsdeurwaarder worden gedagvaard.

Verder heeft een gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid om een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen en kan de gerechtsdeurwaarder loonbeslag laten leggen.

Het tarief dat de deurwaarder berekend is volgens het Btag tarief vastgesteld.

Het door de schuldenaar te betalen bedrag zal door snel oplopende kosten vele malen hoger worden dan het oorspronkelijke bedrag van de factuur (hoofdsom).

Ook beslaglegging op banktegoed en roerende zaken zoals auto of inboedel tot zelfs safeloketbeslag ligt binnen de mogelijkheden van de deurwaarder.

De deurwaarder heeft met de titel (een gewonnen rechtszaak) 20 jaar de tijd om achter het geld aan te zitten en kan dan telkens de verjaring stuiten om de periode langer te maken totdat het gehele bedrag is voldaan.

Er is dus wel een verschil tussen de werkzaamheden van een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Een groot deel van de debiteuren zal alsnog betalen nadat er brieven worden ontvangen van een incassobureau want dat voorkomt veel kosten.

Het incassobureau zal voor het uitbrengen van de dagvaarding en voor het innen na het verkrijgen van een titel worden ingeschakeld.

Wat is uw ervaring van het inschakelen van de deurwaarder door een incassobureau?

Geef hieronder uw reactie.