Zodra u de vordering op de debiteur uit handen geeft aan een incassobureau, zal deze volgens een stappenplan maatregelen nemen.

Het incassobureau zal bijvoorbeeld eerst aanmaningen sturen, waarin de debiteur in de gelegenheid wordt gesteld om de factuur alsnog te voldoen.

Debiteuren kunnen in dergelijke gevallen ook contact opnemen met het incassobureau om een betalingsregeling af te spreken.

Het kan voorkomen dat debiteuren niet reageren op de aanmaningen van het incassobureau.

In dat geval zijn er incassobureaus die een persoonlijk bezoek brengen aan de debiteuren om alsnog het verschuldigde bedrag te incasseren en de verhaalsmogelijkheden te onderzoeken.

Meestal zal er nog een aanmaning of contact moment volgen.

Is er verweer dan zal dit in eerste aanleg worden beantwoord. Blijft verweer uit en volgt er ook geen betaling, dan is de keuze aan de klant om verdere stappen te nemen. Denk hierbij aan een gerechtelijke procedure.

Werkwijze incassobureau’s

Schrijf uw ervaring over de werkwijze van een incassobureau hieronder.